Giganci Nauki

https://gigancinauki.pl/gn/biogramy/82448,Biernacki-Wiktor.html
30.05.2024, 18:04

Biernacki Wiktor

BIERNACKI Wiktor (30 I 1869, Opoczno – 27 I 1918, Moskwa), fizyk. Syn Adolfa, urzędnika, i Joanny z Baranowskich, brat Edmunda.

Kształcił się w gimnazjach w Kielcach i Lublinie. Studia matematyczno-fizyczne odbył w Petersburgu (1886–88) i na Cesarskim Uniw. Warszawskim (1888–91). Stopień kandydata uzyskał na podstawie rozprawy o współczynniku załamania benzolu. Następnie dodatkowo studiował fizykę w Berlinie, pod kierunkiem A. Kundta i H. Helmholtza.

W 1891–95 B. był asystentem P. Ziłowa na Cesarskim Uniw. Warszawskim. Od 1897 wykładał fizykę w świeżo utworzonej Szkole Mechaniczno-Technicznej ufundowanej przez H. Wawelberga i S. Rotwanda, gdzie stworzył bardzo dobrze wyposażoną pracownię fizyczną. W 1898 został docentem fizyki w nowo otwartym Warszawskim Inst. Politechnicznym. Zorganizował tam świetnie urządzone laboratorium fizyczne (wg M. Smoluchowskiego był to wtedy największy i najobficiej wyposażony zakład fizyczny na ziemiach polskich). Niemal całe wyposażenie tego zakładu zostało w 1915 wywiezione do Rosji w ramach ewakuacji wszystkich instytucji rosyjskich. Instytut Politechniczny działał najpierw w Moskwie, potem w Niżnym Nowgorodzie. B. prowadził tam jednocześnie wykłady z zakresu fizyki w szkołach polskich. Wyczerpany tymi obowiązkami zapadł na ciężką chorobę i zmarł.

Prace naukowe B. dotyczyły głównie nowo odkrytych fal elektromagnetycznych, zwanych wtedy falami Hertza. Opracował kilka nowych przyrządów do wytwarzania, badania i demonstracji tych fal. Prowadził także pionierskie w Polsce badania promieni Röntgena. Napisał doskonałą książkę Nowe dziedziny widma (1898), wyjaśniającą polskim czytelnikom najświeższe odkrycia w dziedzinie promieni Röntgena, promieniotwórczości i fal radiowych. Był też autorem wielu artykułów popularnonaukowych o najnowszych odkryciach fizycznych, np. serii artykułów Zasada względności w „Przeglądzie Technicznym” (1913).

Należał do grona współzałożycieli TNW (1907).

 

PSB (S. Kalinowski); Śródka.

100 lat fizyki na Politechnice Warszawskiej, Warszawa 1999; W. Werner: Wiktor Biernacki, „Mathesis Polska” 1929, nr 4.

Andrzej Kajetan Wróblewski

 

 
 
 
 
 

Opcje strony

Opcje strony