Giganci Nauki

https://gigancinauki.pl/gn/biogramy/82783,Lukaszewicz-Kazimierz.html
29.05.2024, 23:58

Łukaszewicz Kazimierz

ŁUKASZEWICZ Kazimierz (26 III 1927, Duboja k. Pińska – 23 V 2016, Wrocław), krystalograf. Syn Stanisława, nauczyciela, i Krystyny z domu Rouba. W czasie okupacji w konspiracji, żołnierz 7 Brygady Wileńskiej AK. Dostał się do niewoli sowieckiej i był więziony w Kałudze. W 1946 został studentem UMK w Toruniu, lecz przeniósł się do Wrocławia i studiował na wydz. matematyki, fizyki i chemii Uniwersytetu i Politechniki, gdzie uzyskał stopień magistra (1952) i był przez rok asystentem W. Trzebiatowskiego. W latach 1952–61 był asystentem i adiunktem Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie krystalografii (1959) na podstawie rozprawy o strukturze krystalicznej tytanianów strontu i baru. Od 1961 pracował w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, gdzie był kierownikiem Zakładu Krystalografii. Habilitował się w 1968 na podstawie rozprawy Struktura krystaliczna niektórych pirofosforanów. Tytuł profesora uzyskał w 1974. W 1979 został członkiem korespondentem PAN. Był specjalistą w rentgenograficznej analizie strukturalnej kryształów, zwłaszcza ferroelektryków.

Najważniejsze publikacje Ł. to: Zarys rentgenograficznej analizy strukturalnej (z W. Trzebiatowskim), AGH, Katowice 1961; Automatic Four Circle Diffractometer Designed for Precise Lattice Parameters Determination (współautorzy D. Kucharczyk, A. Pietraszko), „Journ. Appl. Crystallography” vol. 26 (1993); Słownik terminów krystalograficznych (redaktor), Wrocław 1976; Diffuse Scattering and Ordering in the Short-Range Modulated Paraelectric Phase of Sodium Nitrite NaNo2 (współautorzy A. Pietraszko, M. Kucharska), „Acta Crystal.” B61 (2005).

Wiceprzewodniczący (1981–83) i przewodniczący (1984–86) Europejskiego Komitetu Krystalograficznego. Był bratem bliźniakiem Józefa (1927–2013), profesora matematyki i rektora Uniw. Wrocławskiego (1981–82). 

Kto jest kim w fizyce, Polska 1993, Poznań 1993; Who is Who in Physics, Poland 1997, Poznań 1996; Złota Księga Nauki Polskiej, Gliwice 1999; Członkowie Polskiej Akademii Nauk. Informator, Warszawa 2011; Archiwum IPN: akta paszportowe.

Andrzej Kajetan Wróblewski

Opcje strony