Giganci Nauki

https://gigancinauki.pl/gn/biogramy/84113,Dmochowski-Wladyslaw.html
21.05.2024, 00:50

Dmochowski Władysław

DMOCHOWSKI Władysław (19 IV 1877, Moskwa – 26 V 1952, tamże), inżynier kolejowy, specjalista w dziedzinie fundamentowania. Urodził się w rodzinie polskiej, syn Karola.

W 1898 ukończył Uniw. Moskiewski, a w 1902 Inst. Inżynierów Komunikacji w Petersburgu. Pracował jako inżynier służby drogowej przy budowie Kolei Taszkenckiej. Od 1914 był wykładowcą w Katedrze Budownictwa Inst. Inżynierów Komunikacji w Moskwie, następnie jej kierownikiem. Dzięki jego zabiegom została utworzona na tej uczelni katedra fundamentowania. Od 1928 był profesorem Inst. Inżynierów Komunikacji, od 1932 kierownikiem katedry w Akad. Wojenno-Inżynieryjnej im. W. Kujbyszewa. W 1937 uzyskał doktorat nauk technicznych. W 1943 awansował na generała-majora służby inżynieryjno-technicznej. Był specjalistą w zakresie stateczności i analizy dynamicznej fundamentów, tuneli i budowli hydrotechnicznych oraz mechaniki gruntów. Konsultował największe budowy ZSRR: Zakłady Samochodowe im. Lichaczewa (ZIŁ), kanał Moskwa–Wołga, Dnieprostroj, metro moskiewskie, magnitogorski i kuźniecki kombinat metalurgiczny; projektował również i konsultował fundamentowanie największych wysokościowców moskiewskich wzorowanych na rozwiązaniach amerykańskich. Był jednym z twórców sowieckiej szkoły fundamentowania.

 

Bolszaja sowietskaja encikilopedija, Moskwa 1971; W.K. Dmochowskij: Projektirowanije i rasczet zemljanych rabot, Moskwa 1928; W.K. Dmochowskij, N.N. Bogosłowskij: Osnowanija i fundamenty, Moskwa 1940.

Zbigniew Tucholski

Opcje strony