Giganci Nauki

https://gigancinauki.pl/gn/film/82316,Wielcy-polscy-wynalazcy-w-II-Rzeczypospolitej-Ignacy-Moscicki.html
15.04.2024, 16:44

Wielcy polscy wynalazcy w II Rzeczypospolitej – Ignacy Mościcki

Reżyseria i scenariusz filmu: Alina Czerniakowska, konsultacja prof. Bolesław Orłowski

* * *

MOŚCICKI Ignacy (1867–1946), chemik technolog, elektrotechnik, czołowy wynalazca Europy przełomu XIX i XX w., m.in. przemysłowej metody produkcji kwasu azotowego i kondensatorów elektrycznych wysokiego napięcia, wykształcony w Polytechnische Schule w Rydze, od 1897 działający w Szwajcarii, od 1913 profesor Szkoły Politechnicznej we Lwowie, od 1926 prezydent RP, przyczynił się do modernizacji i rozbudowy przemysłu chemicznego (Mościce k. Tarnowa), posiadacz ok. 40 oryginalnych patentów, doktoraty honorowe przyznało mu 17 wyższych uczelni, w tym paryska Sorbona i uniwersytety w Dorpacie (Estonia) i Fryburgu (Szwajcaria). Po wybuchu wojny w 1939  przejściowo internowany w Rumunii, zrzekł się prezydentury i osiadł w Szwajcarii.

Bolesław Orłowski

Opcje strony