Giganci Nauki

https://gigancinauki.pl/gn/film/82330,Wielcy-polscy-wynalazcy-w-II-Rzeczypospolitej-Stefan-Bryla.html
2023-05-30, 06:23

Wielcy polscy wynalazcy w II Rzeczypospolitej – Stefan Bryła

Reżyseria i scenariusz filmu: Alina Czerniakowska, konsultacja prof. Bolesław Orłowski

* * *

BRYŁA Stefan Władysław (1886-1943), inżynier budowlany, pionier stosowania spawania w budownictwie w skali światowej, twórca pierwszego w dziejach mostu spawanego (1929) na Słudwi k. Łowicza i wielu budynków szkieletowych, m.in. gmachów Tow. Prudential w Warszawie i Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Pełnił ważne funkcje w Polskim Państwie Podziemnym pod okupacją niemiecką, uczestnicząc w wywiadzie gospodarczym i konspiracyjnym kształceniu politechnicznym; rozstrzelany przez niemieckie władze okupacyjne.

Bolesław Orłowski

 

Opcje strony