Giganci Nauki

https://gigancinauki.pl/gn/projekt-w-mediach/82415,Giganci-nauki-PL-polscy-wynalazcy-odkrywcy-i-pionierzy-nauk-scislych-odc-4-dodat.html
29.05.2024, 22:23

Giganci nauki PL – polscy wynalazcy, odkrywcy i pionierzy nauk ścisłych, odc. 4 – dodatek historyczny do tygodnika „Sieci” nr 24/2021

Mamy w naszej historii wspaniałych odkrywców i wynalazców, zmieniających losy Polski i świata. Często wiemy o nich niewiele albo zgoła nic. Przez całe dziesięciolecia od wojny byli świadomie zapominani i niedoceniani. Nadszedł czas, byśmy mogli z dumą o nich mówić i przypominać Polsce i światu o wspaniałych rodakach.

W dodatku:

  • Inżynier – z mowy włoskiej do polskiej – z prof. Bolesławem Orłowskim rozmawia prof. Michał Kopczyński
    Po raz pierwszy słowo „inżynier” użyte zostało w języku polskim w 1643 r. przez Jana Dekana w przekładzie podręcznika artylerii napisanego przez Włocha Diega Ufana – mówi prof. Bolesław Orłowski
  • prof. Bolesław Orłowski: Tytan pracy Stefan Bryła (1886–1943)
    W dzisiejszym odcinku promocyjnym „Słownika” postacią flagową jest Stefan Bryła. Należał on do ścisłej elity kadry technicznej niepodległej Drugiej Rzeczypospolitej. A podczas okupacji był ważnym członkiem władz konspiracyjnego Państwa Podziemnego, który zginął na posterunku, pełniąc tę zaszczytną, ale i bardzo niebezpieczną funkcję. Za naturalne uzupełnienie sylwetki Bryły uznaliśmy życiorysy jego polskich prekursorów w dziedzinach jego głównych osiągnięć – Stanisława Olszewskiego w zakresie spawalnictwa i Rudolfa Modrzejewskiego w zakresie mostownictwa. Z tym ostatnim, który od schyłku XIX w. do połowy lat 30. XX stulecia był najwybitniejszym mostowcem świata, Bryła zetknął się osobiście, przebywając w Stanach Zjednoczonych. Podziwiał wzniesione przez niego mosty i doceniał jego dorobek. To właśnie Bryła 4 czerwca 1930 r. na posiedzeniu Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej uzasadniał merytorycznie wniosek o nadanie Modrzejewskiemu doktoratu honoris causa tej uczelni. Co jeszcze tego samego dnia zebranie ogólne jej profesorów pod przewodnictwem jej ówczesnego rektora, Kazimierza Bartla zatwierdziło. Związki między obu panami były więc profesjonalne i poświadczone udokumentowanymi faktami.
  • prof. Bolesław Orłowski: Znakomici poprzednicy Stefana Bryły
    Mowa o dwóch Polakach, którzy zrobili oszałamiającą karierę – jeden w Cesarstwie Rosyjskim, drugi w Stanach Zjednoczonych – na przełomie XIX i XX w. Obaj nigdy nie wyrzekli się Polski.

Partnerami merytorycznymi dodatku są: Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii Nauki PAN

Partner dodatku: PKN Orlen

Opcje strony