Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Conradt Israel

CONRADT Israel (19 X 1634, Gdańsk – 28 VI 1715, tamże), lekarz, fizyk i chemik. Syn ławnika staromiejskiego.

Kształcił się w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, następnie w Lejdzie, gdzie w 1659 uzyskał dyplom doktora medycyny na podstawie rozprawy De sanguine. Po powrocie do Gdańska praktykował jako lekarz, od 1691 pełnił funkcję fizyka (tj. lekarza) miejskiego.

C. był dobrze wykształcony w naukach ścisłych. Badał zjawiska cieplne, prowadził doświadczenia związane z krzepnięciem i zamarzaniem roztworów. Miał kontakty z londyńskim Royal Society. Odkrył i opisał zjawisko przechłodzenia wody. Swoje wyniki przedstawił w książce Dissertatio medico-phisica de frigoris natura et effectibus, wydanej w Oliwie (1677) i znanej w Europie (m.in. wspominano o niej w londyńskim Royal Society). Jego odkrycie zjawiska przechłodzenia wody zostało zapomniane i ponownie odkrył je inny gdański uczony, D.G. Fahrenheit. C. był inicjatorem projektu utworzenia w Gdańsku Tow. Naukowego; niestety projekt ten nie został zrealizowany. Ogłosił także rozprawę filozoficzno-medyczną Cognitio sui ipsius problemata (1708).

 

HNP, t. 6.

 A. Januszajtis: Societas Physicae Experimentalis, SMDNP Seria C 1979, z. 2.

Andrzej Kajetan Wróblewski

 

 
 
 
 
 

Opcje strony

Opcje strony

do góry