Aktualnie znajdujesz się na:

Wstęp

Co trzeba wiedzieć o Gigantach Nauki

Po pierwsze…

Instytut Pamięci Narodowej chce przypominać, jak polscy wynalazcy i uczeni zmieniali świat i jak wiele wnieśli w rozwój wielu państw.

Po drugie…

Ostatnie dwa i pół wieku naszych dziejów to nieustanne zmagania o wolne i niepodległe państwo. Ich uczestnicy zawładnęli społeczną świadomością. Ten obraz wymaga uzupełnienia o polski udział w rozwoju techniki i badań naukowych. Nasi rodacy stworzyli fundamenty wielu dziedzin współczesnych technologii. Zapoczątkowali rozwój przemysłu naftowego, elektroniki, łączności bezprzewodowej i nowoczesnego przemysłu chemicznego. Nie trafili do narodowego panteonu. IPN chce to zmienić. To oręż do promowania nowego wizerunku Polski na świecie  – mówi prezes Instytutu dr Jarosław Szarek.

Po trzecie…

Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów… to pięciotomowe dzieło stworzone przez naukowców skupionych wokół Instytutu Historii Nauki PAN, a współwydane przez Instytut Pamięci Narodowej. Zawiera ponad 1300 nazwisk najwybitniejszych polskich uczonych, którzy wnieśli swój wkład w rozwój cywilizacji technicznej świata. To pięć tomów, ponad 2400 stron, ponad 1300 biogramów, często odtworzonych po raz pierwszy, bogata dokumentacja źródłowa. Każdy z tych biogramów to intelektualna podróż w nową, często nieznaną dotąd historię Polski.

Po czwarte…

Prof. Bolesław Orłowski, pod redakcją którego Słownik… się ukazuje, twierdzi, że polskie słowniki biograficzne i encyklopedie przeładowane są hasłami poświęconymi wojskowym, politykom i literatom, natomiast bardzo wielu wybitnych przyrodników, wynalazców, inżynierów, organizatorów życia gospodarczego pozostaje zapomnianych. Dotyczy to zwłaszcza tych Polaków, których losy rzuciły na obczyznę.

Po piąte!

IPN przystąpił do:

  • zdigitalizowania oraz udostępnienia w domenie publicznej zawartości Słownika… w polskiej i angielskiej wersji językowej,
  • akcji promocyjnej, informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej publikacji i uczonych, którzy się w nim znaleźli.

 

Opcje strony

do góry