Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gosiewski Władysław

GOSIEWSKI Władysław (8 VI 1844, Honiatyn, pow. tomaszowski – 16 IV 1911, Wołomin), fizyk. Syn Michała, ziemianina, i Katarzyny Borkowskiej.

Kształcił się w gimnazjum w Lublinie, w 1863 rozpoczął studia medyczne w Szkole Głównej Warszawskiej, jednak wkrótce pod wpływem wykładów A. Frączkiewicza i T. Babczyńskiego przeniósł się na wydział matematyczno-fizyczny. Po uzyskaniu w 1868 stopnia magistra za rozprawę Analityczny sposób oznaczania współczynników sprężystości, wyjechał na dalsze studia do Paryża. Był tam jednym z najbardziej aktywnych naukowo członków utworzonego w 1870 emigracyjnego Tow. Nauk Ścisłych i zamieszczał liczne rozprawy w „Pamiętniku Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu”.

Doznał zawodu, kiedy w 1873 Katedrę Fizyki Teoretycznej na uniwersytecie we Lwowie otrzymał nie on, lecz O. Fabian. Straciwszy tę szansę na karierę uniwersytecką, utrzymywał się z lekcji matematyki w gimnazjach warszawskich, w Szkole Handlowej L. Kronenberga oraz z pracy biurowej w Tow. Kredytowym miasta Warszawy. Nie przerwał działalności naukowej i ogłosił wiele rozpraw z fizyki teoretycznej w publikacjach AU, w „Pracach Matematyczno-Fizycznych”, których był współredaktorem, a także w periodykach zagranicznych.

Dociekania G. dotyczyły głównie mechaniki statystycznej. Chciał sprowadzić całą fizykę do mechaniki układów punktów materialnych. Opisał to w książce Wykład mechaniki cząsteczkowej, wydanej w Paryżu w 1873 (t. 1, planowany tom 2 nie ukazał się). Zajmował się także zastosowaniami rachunku prawdopodobieństwa do termodynamiki i innych działów fizyki teoretycznej. W 1906 wydał książkę Zasady rachunku prawdopodobieństwa.

Był członkiem AU oraz członkiem założycielem TNW.

 

PSB (A. Birkenmajer); Śródka.

Anrdzej Kajetan Wróblewski

Opcje strony

do góry