Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zaremba Władysław

ZAREMBA Władysław (21 VIII 1924, Alwernia – 4 XI 1997, Gliwice), elektryk, wynalazca. Syn Franciszka, cukiernika, i Karoliny z domu Łaciak.

Ukończył przemysłową szkołę chemiczną w Krakowie oraz zdał w V 1945 maturę w gimnazjum ogólnokształcącym, którego kurs przerobił w tajnym nauczaniu. Ukończył także gimnazjum chemiczne, jako technik chemik, w XII 1945. W 1945–49 studiował na wydziale elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uzyskując w 1951 dyplom inżyniera elektryka i magistra nauk technicznych.

Pracę zawodową rozpoczął w IV 1948 jako praktykant w dziale maszynowym Rudzkiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, a następnie w kopalni „Wanda-Lech” w Rudzie Śląskiej, gdzie w III 1950 został sztygarem zmianowym, a od VI tego roku – sztygarem oddziałowym. W 1951 został przeniesiony do kopalni „Walenty Wawel” w Rudzie Śląskiej na stanowisko kierownika maszyn dołowych. W 1957 mianowano go kierownikiem działu energomechanicznego, zastępcą głównego inżyniera. W tym okresie był odpowiedzialny za prowadzenie normalnego ruchu kopalni i jednocześnie budowę i wyposażenie w urządzenia elektryczne i maszynowe nowych obiektów zakładu.

W 1960 został przeniesiony do Zabrzańskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego jako inspektor kopalń, gdzie zajmował się m.in. sprawami bezpieczeństwa. W 1964 odbył przeszkolenie na kursie automatyzacji elektrycznej maszyn wyciągowych zorganizowanym na Politechnice Śląskiej. W 1970 został kierownikiem działu głównego energetyka w Zjednoczeniu.

Z. był autorem lub współautorem kilkunastu wynalazków, udoskonaleń i usprawnień, m.in. głowicy do odczytywania znaków magnetycznych na liniach wyciągowych dla dokładnego i bezpiecznego ustawienia klatek szybowych, czy też skipów oraz twórcą przewoźnego zespołu awaryjnego do kontroli szybów, gdzie nie zabudowano wyciągów stacjonarnych. Był uznanym autorytetem w zakresie automatyzacji maszyn wyciągowych.

Został odznaczony Srebrnym (1962) i Złotym (1978) Krzyżem Zasługi oraz Orderem Sztandaru Pracy II klasy. Należał do Stow. Elektryków Polskich i do Stow. Inżynierów i Techników Górnictwa.

SBTP (Z. Białkiewicz).

Z. Białkiewicz: Salamandra – pamięci Kolegów Górników, „Przegląd Górniczy” 2000, nr 5.

Andrzej J. Wójcik

Opcje strony

do góry