Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zaba Joseph (Żaba Józef)

ZABA Joseph (Żaba Józef) (22 IV 1898, Kraków – VII 1982, Tulsa, Oklahoma, USA), inżynier górnictwa naftowego. Syn Jana i Elżbiety z domu Armatys.

Studiował w Technische Hochschule w Wiedniu, UJ i Akad. Górniczej w Krakowie, uzyskując dyplom inżyniera górnictwa. W 1924 wyjechał do USA. Początkowo deklarował półroczny pobyt, został jednak na stałe. Po przyjeździe do USA studiował na uniwersytecie w Pittsburghu, gdzie uzyskał dyplom magistra w dziedzinie inżynierii naftowej.

W 192526 pracował na platformie wiertniczej kompanii Vacuum Oil Co. w Lake Charles, w stanie Luizjana. W 192644 był zatrudniony w Bravo Oil Co. W tym okresie łącznie dwa lata spędził pracując w terenie na polach naftowych. Od 1935 do końca zatrudnienia w tej firmie pracował w jej głównym biurze w Houston w Teksasie. W 194446 udzielał się niezależnym kompaniom naftowym w roli doradcy, oraz kierownika wierceń i produkcji. W 194648 pracował jako inżynier konsultant. W 1948 przeszedł do firmy Stanolind Oil and Gas Corporation w Tulsa, w stanie Oklahoma (po konsolidacji w 1957 kompania przyjęła nazwę Pan American Petroleum Corp.), gdzie pozostał aż do emerytury w 1963.

Uzyskał dwa amerykańskie patenty. Jeden z nich, wydany w 1954, dotyczył usprawnienia konstrukcji tłoka stosowanego w systemach tłoczenia gazu do otworów wiertniczych ropy naftowej w celu jej wydobycia. Do rozwiązania proponowanego przez Z. odnoszono się w późniejszych latach przynajmniej sześciokrotnie.

Swoje doświadczenie w dziedzinie wydobycia ropy Z. zaprezentował w postaci licznych publikacji. Był autorem dwóch monografii: Oil Well Pumping Methods, a Basic Reference Manual for Production Men z 1957, Modern Oil Well Pumping z 1962, a także współautorem podręczników: Practical Petroleum Engineers’ Handbook z 1937 oraz Standard Handbook of Petroleum & Natural Gas Engineering, wznowionego w 1996. Opublikował także wiele artykułów naukowych, m.in. Limitations of Electrical Logging, („Drilling and Production Practice” 1940), Trends in LACT Equipment Design and Application. („Journal of Petroleum Technology” 1962, Vol. 14, No 11).

Był członkiem wielu organizacji branżowych: American Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers (AIME), American Association of Petroleum Geologists (AAPG), American Petroleum Institute (API). Kilkakrotnie wzmiankowano go w amerykańskich almanachach Who’s Who in Engineering.

„Journal of Petroleum Technology” 1963, Vol. 15; Who’s Who in Engineering, New York 1964.

Sławomir Łotysz

Opcje strony

do góry