Giganci Nauki

https://gigancinauki.pl/gn/biogramy/84511,Kierzkowski-Aleksander-Edward.html
26.05.2024, 02:19

Kierzkowski Aleksander Edward

KIERZKOWSKI Aleksander Edward (21 XI 1816, Duchy k. Poznania – 4 VIII 1870, Saint-Ours k. Montrealu, Kanada), inżynier. Syn Jakuba Filipa, majora w powstaniu listopadowym.

Uczestniczył w kampanii 1831, dosłużył się stopnia podporucznika 7. Pułku Strzelców Pieszych i udał się na emigrację do Francji. Uzyskawszy dyplom inżyniera w paryskiej École Centrale des Arts et Manufactures (1838), w 1841 udał się do Ameryki Północnej. Od 1842 przebywał w Kanadzie, gdzie m.in. uczestniczył w budowie Kanału Beauharnais i położył zasługi dla rozwoju rolnictwa, przyczynił się do powstania Lower Canada Agricultural Society (1852), w którego pracach uczestniczył i lansował przystosowanie do produkcji wielkotowarowej oraz rozwiązania kredytowe na podstawie polskich doświadczeń z 1822. Dużo na ten temat publikował, m.in. The Question of the Seigniorial Tenure of Lower Canada Reduced to a Question of Landed Credit (1852). Od 1858 aktywnie uczestniczył w polityce. Po uzyskaniu przez Kanadę statusu dominium brytyjskiego od 1867 zasiadał w jej pierwszej Izbie Gmin. Dzięki tej działalności i dwukrotnym małżeństwom zaliczał się do miejscowej elity.

 

EPE i P (Z. Klejn); PSB (F. German).

W. Kietlicz-Wojnacki: Polskie osiągnięcia naukowe na obczyźnie, Lublin 1980; L. Kos-Rabcewicz-Zubkowski: The Poles in Canada, Ottawa 1968; W. i T. Słabczyńscy: Słownik podróżników polskich, Warszawa 1992; B. Konarska: Polskie drogi emigracyjne 1832–1848, Warszawa 1986.

Bolesław Orłowski

Opcje strony