Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Olszewski Kacper Stanisław Antoni herbu Kościesza

OLSZEWSKI Kacper Stanisław Antoni herbu Kościesza (6 I 1852, Warszawa – 15 VII 1898, Giessen, Niemcy), inżynier technolog, współwynalazca spawania łukowego, syn Antoniego, urzędnika Dyrekcji Ubezpieczeń, i Kamilli ze Starczewskich.

Studia rozpoczęte w Szkole Głównej Warszawskiej kontynuował po jej zamknięciu (1869) na wydziale mechanicznym École des Arts et Manufactures et des Mines w Liège, gdzie uzyskał dyplom w VIII 1875. Pracował w Petersburgu jako przedstawiciel generalny na Rosję Akcyjnego Tow. Przemysłowego Zakładów Mechanicznych Lilpop, Rau i Loewenstein, a z czasem też sekretarz generalny trzech największych rosyjskich syndykatów (wagonowego, szynowego i akcesoriów kolejowych). Prowadził własne biuro techniczne. Wspólnie z rosyjskim wynalazcą N.N. Benardosem opatentował spawanie łukowe elektryczne we Francji (10 X 1885), a także w 1885 w Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Szwecji, w 1886 w Rosji, a w 1887 we Włoszech, Austro-Węgrzech, USA i Hiszpanii; prowadzili też wspólnie firmę „Elektrohefest-Benardos-Olszewski”. W 1887 zastosowano spawanie łukowe w warszawskiej fabryce firmy Lilpop, Rau i Loewenstein. Niezależnie O. opracował praktyczną spawarkę na prąd zmienny, w której zastosował transformatory, eliminując wcześniej stosowane ciężkie i kłopotliwe w obsłudze akumulatory. Działał w katolickim Tow. Dobroczynności przy petersburskim kościele św. Katarzyny.

15 XI 1985 odbyło się w Warszawie uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej SIMP, na grobie O. na cmentarzu Powązkowskim odsłonięto tablicę pamiątkową, a od 1987 przyznaje się zasłużonym spawalnikom medal jego imienia.

Najstarszy syn O., Antoni Stanisław (1879–1942), inżynier technolog, był m.in. ministrem pełnomocnym RP do rewindykacji polskich dóbr kulturalnych i gospodarczych z ZSRR, ministrem przemysłu i handlu (1921–24), a w okresie okupacji kierował dokumentacją strat wojennych w Delegaturze Rządu na Kraj.

SBTP (J. Lassociński).

J. Płoszajski: Stanisław Olszewski, współwłaściciel pierwszych patentów z dziedziny elektrycznego spawania, „Technika i Nauka” (Londyn ) 1989, nr 59; J. Zawidzki: Wspomnienia, Warszawa 1934; „Przegląd Spawalnictwa” 1986, nr 1, 6.

Bolesław Orłowski

Opcje strony

do góry