Giganci Nauki

https://gigancinauki.pl/gn/film/82322,Wielcy-polscy-wynalazcy-w-II-Rzeczypospolitej-Tadeusz-Sendzimir.html
2023-09-25, 05:07

Wielcy polscy wynalazcy w II Rzeczypospolitej – Tadeusz Sendzimir

Reżyseria i scenariusz filmu: Alina Czerniakowska, konsultacja prof. Bolesław Orłowski.

* * *

SĘDZIMIR Tadeusz, Sendzimir Tad (1894-1989), mechanik, metalurg, wszechstronny wynalazca (ok. 120 patentów, 73 w USA), przemysłowiec, od 1939 działający w USA; zrewolucjonizował stalownictwo światowe w zakresie walcowania blachy (ok. 400 walcarek różnych typów jego pomysłu w 35 krajach) i jej cynkowania. Wspierał finansowo Polonię w USA, zwłaszcza Fundację Kościuszkowską. Uzyskał najważniejsze międzynarodowe nagrody i medale profesjonalne (m.in. Bablika, Bessemera i Brinella).

Bolesław Orłowski

Opcje strony