Giganci Nauki

https://gigancinauki.pl/gn/film/82687,Wielcy-polscy-wynalazcy-w-II-Rzeczypospolitej-Rudolf-Weigl.html
2023-12-03, 11:41

Wielcy polscy wynalazcy w II Rzeczypospolitej – Rudolf Weigl

Reżyseria i scenariusz filmu: Alina Czerniakowska, konsultacja prof. Bolesław Orłowski

* * *

WEIGL Rudolf (1883-1957), zoolog i bakteriolog, od 1920 profesor Uniwersytetu Lwowskiego, wynalazca pierwszej skutecznej szczepionki przeciw durowi plamistemu (tyfusowi); Austriak z pochodzenia, Polak patriota z wyboru; podczas wojny ocalił wielu przedstawicieli polskiej inteligencji, w tym Żydów; pośmiertnie uhonorowany medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”; od 1922 zgłaszany do Nagrody Nobla, w 1936 do niej nominowany, w 1946 wycofany przez władze pojałtańskiej Polski.

Bolesław Orłowski

Opcje strony