Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bodaszewski Łukasz

BODASZEWSKI Łukasz (18 X 1849, Lwów – 14 II 1907, tamże), fizyk.

Po ukończeniu w 1872 studiów inżynierskich w Akad. Technicznej we Lwowie zatrudnił się przy budowie kolei Lwów–Stryj. W 1877 zaczął pracować jako asystent w Katedrze Fizyki macierzystej lwowskiej uczelni, przemianowanej w tymże roku na Szkołę Politechniczną. Podczas choroby kierownika Katedry J. Strzeleckiego, 1881–84 prowadził w jego zastępstwie wykłady. Po ustąpieniu Strzeleckiego liczył, że zostanie powołany na wakujące stanowisko, lecz kiedy objął je A. Witkowski, odszedł z uczelni i zajął się prywatną działalnością inżynierską. Potem wrócił do Szkoły Politechnicznej i od 1902 wykładał budownictwo wodne. Prowadził badania ruchu cieczy, a wyniki ogłosił w książce Teoria ruchu wody na zasadzie ruchu falowego (1902).

B. jako pierwszy zaobserwował ruchy Browna w ośrodku gazowym. Opublikował swe wyniki w artykule Rauch und Dampf unter dem Mikroskop w „Dinglers Polytechnisches Journal” (1881, nr 239). Po polsku opisał je w artykule Wyniki niektórych doświadczeń fizycznych („Kosmos 1882, nr 7). Ta pionierska praca B. jest cytowana w literaturze światowej: omawia ją obszernie np. R. Millikan w książkach The Electron (Chicago 1917, s. 141) oraz Electrons, Protons, Neutrons and Cosmic Rays (Cambridge 1935, s. 145, 147).

 

Politechnika Lwowska 19441945, Wrocław 1993; B. Średniawa: Stulecie odkrycia ruchów Browna w gazach przez Łukasza Bodaszewskiego, „Postępy Fizyki” 1983, t. 34, z. 1; Wkład uczonych polskich do fizyki statystyczno-molekularnej, red. T. Piech, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962.

AKW

Opcje strony

do góry