Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Fabian Oskar

FABIAN Oskar (1846, Nowy Dwór 28 X 1899, Lwów), fizyk. Syn Szymona, aptekarza, i Berthy.

 Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie, w 1864 wstąpił na wydział matematyczno-fizyczny Szkoły Głównej Warszawskiej. Następnie studiował na uniwersytetach w Heidelbergu, Monachium i Wiedniu, gdzie w 1870 uzyskał stopień doktora filozofii. W 187173 pracował jako nauczyciel w szkole realnej we Lwowie; po habilitacji został w 1873 mianowany profesorem tamtejszego uniwersytetu.

 F. zapoczątkował rozwój fizyki teoretycznej we Lwowie. Wykładał po polsku. W 1884/85 i 1896/97 był dziekanem wydziału filozoficznego Uniw. Lwowskiego. Opublikował podręcznik akademicki Zarys mechaniki analitycznej jako wstęp do fizyki umiejętnej, podręcznik matematyki dla szkół średnich (w wersji polskiej i niemieckiej), rozprawy fizyczne i matematyczne w wydawnictwach AU i w monachijskim „Repertorium für Experimental-Physik, für physikalische Technik, mathematische und astronomische Instrumentenkunde”, a także artykuły w czasopiśmie „Kosmos”. W 1885 został wybrany na członka Niemieckiej Akad. Przyrodników Leopoldina w Halle. Był też wiceprezesem i 1882–83 prezesem lwowskiego Tow. Przyrodników im. M. Kopernika.

 

PSB (K. Lewicki).

A. Rovenchak: Oskar Fabian, pierwszy kierownik katedry fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Lwowskim, „Postępy Fizyki” 2009, t. 60, z. 5.

Andrzej Kajetan Wróblewski

Opcje strony

do góry