Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Olearski Kazimierz

OLEARSKI Kazimierz (12 II 1855, Wielkie Drogi, pow. wadowicki – 15 II 1936, Kraków), fizyk. Był synem Władysława, właściciela ziemskiego, i Melanii ze Strzyżowskich.

Ukończył Gimnazjum św. Anny w Krakowie, następnie studiował fizykę na UJ (1872–76), a potem uzupełniał wykształcenie w Lipsku i Berlinie. Doktorat uzyskał w 1879 na UJ i tam się w 1882 habilitował. Przez trzy lata 1882–85 wykładał fizykę teoretyczną na UJ, a potem wyjechał na stypendium AU im. Śniadeckich do Cambridge. Po powrocie wykładał w 1886–90 fizykę doświadczalną jako docent w WSR w Dublanach. W 1889 objął na podstawie konkursu Katedrę Fizyki Ogólnej i Technicznej w Szkole Politechnicznej we Lwowie. Na tej uczelni pracował aż do przejścia w 1922 na emeryturę. Był dziekanem wydziału chemicznego 1896–98 oraz rektorem Szkoły Politechnicznej we Lwowie w roku akademickim 1913/14.

O. opublikował kilkanaście prac na różne tematy z termodynamiki, teorii sprężystości i elektromagnetyzmu, przeważnie w „Rozprawach Akademii Umiejętności”. Największe znaczenie miały jego prace na temat oscylacji elektrycznych, które ogłaszał także w czasopismach zagranicznych („Proceedings of the Cambridge Philosophical Society”). Jako jeden z nielicznych polskich fizyków tamtej epoki O. bywa cytowany w literaturze zagranicznej i wymieniany wśród pionierów badań oscylacji elektrycznych (np. J.A. Fleming, The Alternate Current Transformer, vol. 1, London 1892). 

PSB (S.M. Brzozowski).

Politechnika Lwowska 1944–1945, Wrocław 1993.

Andrzej Kajetan Wróblewski

Opcje strony

do góry