Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ernst Krzysztof Marcin

ERNST Krzysztof Marcin (14 I 1940, Warszawa – 2 I 2003, tamże), fizyk. Syn Jana, referenta w Głównym Urzędzie Statystycznym, po wojnie kierownika kwartetu wokalnego w Domu Wojska Polskiego, i Zofii z Kostaneckich, tłumaczki z włoskiego.

Ukończył studia fizyki na UW w 1963 i rozpoczął pracę jako asystent w Zakładzie Optyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej kierowanym wtedy przez T. Skalińskiego. Zajmował się optyką, fizyką atomową i cząsteczkową. Za rozprawę Pompowanie nadsubtelne par cezu i analiza procesów relaksacyjnych uzyskał (1969) stopień doktora. Szczególne uznanie przyniosły mu badania formowania się aerozolu w oświetlonych światłem laserowym parach dwusiarczku węgla – efektu nazywanego „śniegiem laserowym” (Laser snow: chemistry, kinetics, applications, [w:] Photon assisted collisions and related topics, Harwood Acad. Publishers, 1982, p. 321–343). Wyniki tych badań przyniosły mu habilitację w 1982.

E. rozwijał zastosowania laserów diodowych w spektroskopii oraz niekonwencjonalne metody pomiaru sygnałów optycznych, jak optoakustyka i optogalwanika. Utworzył na wydz. fizyki UW laboratorium wyposażone w ruchomą stację lidarową do badania atmosfery. Był dziekanem wydz. fizyki UW (1990–96).

Był także znakomitym popularyzatorem fizyki, autorem książek Fizyka sportu (1992) i Einstein na huśtawce (2002). 

A. Kopystyńska: Krzysztof Marcin Ernst (1940–2003), „Postępy Fizyki” 54, 2003, s. 216–217; Who is Who in Physics, Poland 1997, Poznań 1996; Archiwum UW: akta osobowe. 

Andrzej Kajetan Wróblewski

Opcje strony

do góry