Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ernst Marcin

ERNST Marcin (4 III 1869, Warszawa – 4 VI 1930, Lwów), astronom.

Po ukończeniu w 1890 IV Gimnazjum w Warszawie przez 2 lata studiował matematykę na Cesarskim Uniw. Warszawskim. Zgłębianie matematyki i astronomii kontynuował w Berlinie i 1894/95 na uniwersytecie w Wiedniu. Po uzyskaniu w 1896 stopnia doktora na uniwersytecie berlińskim powrócił do Warszawy, gdzie miał objąć kierownictwo Obserwatorium Astronomicznego im. Jana Jędrzejewicza, ale opóźnienia towarzyszące organizacji placówki skłoniły go do wyjazdu do Lwowa. Tam, w Szkole Politechnicznej objął 1 IV 1897 podwójną asystenturę – przy Katedrze Astronomii i Geodezji oraz w Obserwatorium – i sprawował ją do 31 X 1908. W 1900 nostryfikował na Uniw. Lwowskim swój berliński doktorat i na tej podstawie się habilitował, otrzymując stopień docenta. Wkrótce potem, dzięki stypendium AU, odbył staże naukowe w Poczdamie, Berlinie i Meudon. W 1901 zainaugurował wykłady astronomii na Uniw. Lwowskim, oprócz niej wykładał też matematykę. W 1907 utworzono dla niego Katedrę Astronomii, mianując go profesorem nadzwyczajnym z ważnością od 1 XI 1908. W X 1912 otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, a 1919/20 sprawował funkcję dziekana wydziału filozoficznego.

E. był autorem prac dotyczących mechaniki nieba i obserwacji gwiazd zmiennych, publikowanych w czasopismach zagranicznych („Astronomische Nachrichten”, „Meteorologische Zeitschrift”) i krajowych. Napisał kilka ważnych podręczników i książek popularyzujących astronomię: Astronomia gwiazd stałych (1897), O końcu świata i kometach (1899, wyd. 2 1911), Budowa świata (1909), O kometach i komecie Halleya (1910), Astronomia popularna (1911), Planety i warunki życia na nich (1913), Energia Słońca (1922), Astronomia sferyczna (1928); w 1907 opracował nowe wydanie Kosmografii J. Jędrzejewicza; jego własna Kosmografia, podręcznik do szkół średnich, miała 1908–25 cztery wydania; w 1936 ukazała się pośmiertnie praca E. Teoria zaćmień i zjawisk pokrewnych.

Był członkiem TNW i Tow. Naukowego Lwowskiego.

 

PSB (K. Lewicki).

E. Rybka: Krótki rys dziejów astronomii we Lwowie, SMDNP Seria C 1959, z. 2; A. Woszczyk: Marcin Ernst 18691930, [w:] Sylwetki astronomów polskich XX w., red. A. Woszczyk, Toruń 2008, s. 45–46.

Jarosław Włodarczyk

Opcje strony

do góry