Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mycielski Jerzy

MYCIELSKI Jerzy (23 II 1930, Kraków – 10 II 1986, Warszawa), fizyk, ekonomista. Był synem Andrzeja, profesora nauk prawnych Uniw. Stefana Batorego w Wilnie, a potem Uniw. Wrocławskiego, i Marii z domu Mańkowskiej.

Szkołę średnią ukończył w 1948 we Wrocławiu, a następnie studiował na wydz. matematyki, fizyki i chemii Uniw. Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów (1952) pracował (1952–54) w Zakładzie Fizyki Politechniki Wrocławskiej, zajmując się zagadnieniami wysokiej próżni oraz fizyki powierzchni. W 1954 przeniósł się do Warszawy, do Instytutu Fizyki Teoretycznej UW, gdzie zajął się teorią procesów stochastycznych. W latach 1957–70 pracował w Instytucie Fizyki PAN. W 1961 uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy Z teorii przewodnictwa domieszkowego w półprzewodnikach. W 1970 wrócił na UW i od 1971 był kierownikiem Zakładu Teorii Ciała Stałego w Instytucie Fizyki Teoretycznej UW. Habilitował się w 1972 na podstawie rozprawy Teoria polaryzacji elektrycznej pół­prze­wod­ni­ków wywołanej procesami hoppingu w modulowanym promieniowaniu. W 1977 uzyskał tytuł profesora. W latach 1984–86 był dziekanem wydz. fizyki UW.

M. zajmował się teorią półprzewodników i był jednym z głównych twórców polskiej fizyki teoretycznej tych materiałów. Światowe uznanie przyniosły mu m.in. opracowanie teorii tzw. przewodnictwa hoppingowego w półprzewodnikach domieszkowanych oraz prace na temat półprzewodników półmagnetycznych i oddziaływania foton-plazmon. Jego teoretyczne prace badawcze były przeważnie powiązane z zagadnieniami doświadczalnymi; wiele z pośród ok. 80 prac wykonał wspólnie ze swym bratem Andrzejem, eksperymentatorem, ówczesnym docentem PAN. Był wybitnym wychowawcą młodych fizyków. Przez wiele lat przewodniczył Komitetowi Głównemu Olimpiady Fizycznej.

M. miał bardzo szerokie zainteresowania, obok fizyki półprzewodników opublikował istotne prace na temat nieliniowej mechaniki kwantowej, zajmował się także zagadnieniami ekonomii matematycznej i opublikował 30 prac z tej dziedziny. Był w 1966 ekspertem Komisji Ekonomicznej ONZ do spraw Azji i Dalekiego Wschodu. Był laureatem Nagrody Państwowej I stopnia, a w 1984 został wybrany członkiem TNW. 

J. Blinowski, M. Grynberg: Jerzy Mycielski (1930–1986), „Postępy Fizyki” t. 37, 404–405 (1986); M. Grynberg: Jerzy Mycielski (1930–1986), „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, XLIX, 162–163, Ossolineum 1990.

Andrzej Kajetan Wróblewski

Opcje strony

do góry