Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wodzianicki Felicjan

WODZIANICKI Felicjan, (dane dotyczące dat i miejsc narodzin i śmierci nieznane), inżynier technolog, konstruktor okrętowy i kolejowy, projektant turbin, młynów i elektrowni zakładowych. Syn Daniela.

W 1889 ukończył wydział mechaniczny Inst. Technologicznego w Petersburgu. W 1891 zaprojektował i zbudował młyn w majątku I.W. Nowikowa w gubernii riazańskiej. W 1891–93 pracował na kolejach, dochodząc do stanowiska zastępcy naczelnika parowozowni. W 1894 rozpoczął pracę w biurze technicznym Iżorskich Zakładów Admiralicji w Kołpinie. W 1895 kierował działem montażu warsztatów, gdzie budowano maszyny parowe oraz mechanizmy i urządzenia pomocnicze okrętów wojennych. Na polecenie głównego inżyniera zakładów W. przeprowadził badania i wykonał projekt turbiny wodnej do napędu warsztatów, która zastąpiła stosowane wcześniej prymitywne koło wodne. Jako specjalistę wysokiej klasy delegowano go do stoczni w Nikołajewie, gdzie prowadził montaż kotłów i mechanizmów na dwóch torpedowcach; w Kronsztadzie na pancernikach „Sisoj Wielikij” i „Admirał Senjawin” prowadził montaż mechanizmów sterowych, wind kotwicznych i innych urządzeń. W 1898 był zatrudniony na stanowisku głównego inżyniera Societé Anonyme des Forges et Aciéries w Jekaterynosławiu. W 1900 opracował projekt elektrowni, napędów transmisyjnych i wyposażenia odbudowywanej po pożarze fabryki lin I. Gota w Petersburgu. W 1901 nadzorował budowę i wyposażenie tej fabryki, następnie rozpoczął pracę na stanowisku zastępcy dyrektora Petersburskiej Fabryki Wagonów.

Księga pamiątkowa inżynierów technologów Polaków wychowańców Instytutu Technologicznego w Petersburgu, Warszawa 1933; Semidesiatipiatiletnij Jubilej S. Peterburgskago Prakticzeskago Tehnologiczeskago Instituta, nyne Imperatora Nikolaja I, Sankt Peterburg 1903.

Zbigniew Tucholski

Opcje strony

do góry