Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Brodowski Karol Józef

BRODOWSKI Karol Józef (13 II 1869, Pawłowo k. Gniezna – 25 I 1937, Baden, Szwajcaria), inżynier budowlany, budowniczy kolei w Brazylii i elektrowni wodnych w Szwajcarii. Syn Karola, ziemianina, powstańca styczniowego, i Anieli, z domu Gregor, brat Aleksandra Pawła.

Do 1886 kształcił się w gimnazjum w Poznaniu. Z powodu nacisku germanizacyjnego przeniósł się do Szwajcarii, gdzie w Zurychu ukończył szkołę kantonalną, a następnie w 1891 wydział inżynierii budowlanej Eidgenössische Technische Hochschule. Od 1892, za namową brata, przebywał w Brazylii, gdzie pod kierownictwem B. Rymkiewicza uczestniczył w budowie nowej wersji linii kolejowej São Paulo–Santos, a potem budowie portu i realizacji innych inwestycji w Manaus nad Amazonką. Po powrocie do Europy pracował od 1902 do końca życia w firmie Motor, przemianowanej później na towarzystwo akcyjne Motor-Columbus Company w Baden w Szwajcarii, zajmującej się budową zakładów energetycznych, głównie elektrowni wodnych. Uczestniczył w powstaniu ponad 30 takich siłowni o łącznej mocy instalowanej ponad 1 mln KM, m.in. w Kander, Hagneck, Beznau, Löntsch, Arniberg k. Amsteg, Gösgen, na jeziorze Lungern, nad jeziorem Como, na Renie w Ryburg-Schwörstadt, w Biaschina i Piottino, a także na rzece Maira we Włoszech (Anza, Cairasca) i w Skollenborg w Norwegii.

 

SBTP (B. Chwaściński).

B. Orłowski: Osiągnięcia inżynierskie Wielkiej Emigracji, Warszawa 1992; „Gospodarka Wodna” 1937, nr 5; „Przegląd Kolejowy” 1960, nr 1; „Schweizer Elektrotechnischer Verein. Bulletin Association Suisse des Electriciens” 1937, S. 72; Schweizerischen Eidgenössenschaft, Gemeine Baden, Auszug aus dem Todesregister 1937, Nr 13.

Bolesław Orłowski

Opcje strony

do góry