Giganci Nauki

https://gigancinauki.pl/gn/biogramy/84260,Fabian-Szymon.html
29.05.2024, 23:03

Fabian Szymon

FABIAN Szymon (25 IX 1802, Poznań – 18 IV 1885, Nowy Dwór), farmaceuta. Syn Szymona, aptekarza, i Berthy.

Edukację farmaceutyczną rozpoczął w Gdańsku, gdzie praktykował u znanego aptekarza Krukenberga. Po zdaniu egzaminu na stopień pomocnika aptekarskiego przeniósł się do Warszawy. Na Królewskim Uniw. Warszawskim otrzymał w 1829 tytuł prowizora farmacji, co pozwoliło mu na wydzierżawienie apteki Heinzingów, a potem zarządzanie apteką Ulbrichta na Starym Mieście. Stopień magistra farmacji uzyskał w Berlinie, a po powrocie do Warszawy został powołany na asystenta w prowadzonej przez T. Heinricha Katedrze Technologii Chemicznej Inst. Gospodarki i Leśnictwa w Marymoncie. W 1835 opublikowali wspólnie napisany podręcznik Farmacja, zawierający całościowo ujętą ówczesna wiedzę farmaceutyczną. Tom pierwszy zawierał informacje o początkach botaniki i farmakologii, a tom drugi (wydany w tymże roku) część praktyczno-chemiczną. Tom trzeci z 1844 był kontynuacją wydanych już podręczników. W 1837 wrócił do pracy w zawodzie, otwierając własną aptekę w Nowym Dworze, którą prowadził ponad 35 lat. Jako niekwestionowanemu autorytetowi w dziedzinie farmacji, szczególnie po wydaniu rozszerzonej wersji Farmacji sygnowanej tylko jego nazwiskiem, w 1858 zaproponowano mu Katedrę Farmacji w Akad. Medyko-Chirurgicznej w Warszawie, lecz stanowiska tego nie przyjął. Był cenionym autorem i stałym współpracownikiem „Pamiętnika Lekarskiego” oraz „Leo Magazin”. Jego laboratorium apteczne w Nowym Dworze uchodziło za jedną z najlepszych placówek szkolących uczniów i pomocników aptekarskich. Pozostawiona w rękopisie Farmakopea Polska jest dokonanym przez F. wiernym przekładem 1. części Pharmocopoeia Regni Poloniae i pierwszym znanym tekstem stanowiącym próbę zastosowania języka polskiego do obowiązującego od 1817 lekospisu. Po śmierci w 1877 ukochanej córki Marii F. ufundował stypendium jej imienia, a gdy w 1882 Warszawskie Tow. Farmaceutyczne postanowiło uczcić jubileusz jego 80. urodzin i 65-letniej działalności zawodowej, zaproponował, aby zebrane na ten cel fundusze również przeznaczono na stypendium dla studentów farmacji.

 

PSB (M. Stopa).

B. Koskowski: Farmaceuci w pracy dla nauki i społeczeństwa, Lublin 1945, s. 17–22; S. Kośmiński: Słownik lekarzów polskich, Warszawa 1886, s. 115; B. Kuźnicka: Szymon Fabian 18021885, Warszawa 1962; W. Szumowski: Nauka farmacji w Polsce w ubiegłych stuleciach, „Wiadomości Farmaceutyczne” 1931, nr 51–52.

Iwona Arabas

Opcje strony