Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lisowski Stanisław

 

LISOWSKI Stanisław (11 II 1924, Wilno – 2 V 2002, Poznań), botanik, florysta, taksonom roślin, fitosocjolog. Syn Wincentego i Julii z Okuniewiczów.

Ukończył państwowe liceum pedagogicznie w Sulechowie. W czasie II wojny światowej był więziony w obozie koncentracyjnym. Jeszcze jako student Uniw. Poznańskiego podjął pracę w Zakładzie Fizjologii Roślin. Stopień magistra uzyskał w 1952. Potem krótko pracował w WSR w Poznaniu, a w 1956 został zatrudniony w Zakładzie Systematyki i Geografii Roślin UAM tamże. Doktorat uzyskał w 1958, habilitację w 1967, a tytuł profesora w 1979.

Stworzył Zakład Geobotaniki UAM, którym kierował od 1968 do przejścia na emeryturę w 1994. Odbył wiele wypraw naukowych, m.in. do Afryki, gdzie był też profesorem na uniwersytetach w Gwinei, Zairze i Czadzie. Opisał ponad 110 nowych gatunków roślin. Zgromadził olbrzymie zbiory zielnikowe, których niewielką część można oglądać na stałej ekspozycji roślin tropikalnych w Poznaniu.

L. zapoczątkował badania w Bieszczadach Zachodnich w 1954 jeszcze jako pracownik Zakładu Botaniki WSR w Poznaniu, ostatecznie prowadził je w ramach Zakładu Systematyki i Geografii Roślin UAM. W 1956 opublikował fundamentalną pracę z zakresu poznania mchów bieszczadzkich Mchy Bieszczadów Zachodnich. W 1957 zaproponował jeden z pierwszych projektów Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

 

Kto jest kim w botanice polskiej; „Polish Botanical Studies” 1995, vol. 14; Wystąpienie Dziekana Wydziału Biologii UAM prof. doktor hab. Andrzeja Lesickiego w czasie uroczystych obchodów XX-lecia Wydziału w dniu 20. XI. 2004 r., treść wystąpienia dostępna na stronie http://www.biologia.amu.edu.pl/Wystapienie/20_lecie_WB.html, z dnia 25 maja 2007 roku; Archiwum UAM: akta osobowe.

Beata Wysokińska

Opcje strony

do góry