Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wilk Antoni

WILK Antoni (19 XII 1876, Pławowice k. Krakowa – 14 II 1940, Kraków), matematyk, astronom, nauczyciel. Syn Andrzeja, pracownika drukarni, i Franciszki Janowskiej, córki powstańca styczniowego.

W 1899 ukończył Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, a następnie podjął studia z matematyki i fizyki na UJ, które ukończył w 1904. Dopełnieniem wykształcenia był złożony w 1906 egzamin nauczycielski oraz uzyskany w 1909 na Uniw. Lwowskim doktorat w zakresie matematyki. Pracował jako profesor gimnazjalny matematyki i fizyki najpierw w Kołomyi, Nowym Sączu i Tarnowie, a od 1912 w Krakowie. Od najmłodszych lat pasjonował się astronomią, wykonywał obserwacje i pogłębiał swoją wiedzę na ten temat. Współpracował z astronomami z Obserwatorium Astronomicznego UJ. W 1927 objął tam stanowisko asystenta, a w 1934 został adiunktem. Prowadził też wykłady z astronomii ogólnej na UJ. 6 XI 1939 został aresztowany wraz z innymi wykładowcami UJ i trafił do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Po trzech miesiącach powrócił do Krakowa, ale z powodu wycieńczenia organizmu kilka dni później zmarł.

W. wykonywał poszukiwania nowych obiektów z balkonu domu na peryferiach Krakowa za pomocą lornetki pryzmatycznej i szukacza komet Zeissa z obiektywem o średnicy 8 cm. W latach 1925–37 odkrył 4 komety: C/1925 V1 (Wilk-Peltier), C/1929 Y1 (Wilk), C/1930 F1 (Wilk), P/1937 D1 (Wilk). Były to odpowiednio trzecia, czwarta, piąta i szósta kometa nazwana nazwiskiem polskiego astronoma. Za swoje odkrycia został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1931) oraz medalami Astronomical Society of the Pacific.

 

L. Stankiewiczówna: Śp. Dr Antoni Wilk, „Urania”, R. (1946), z. 1–2, str.11–13; U. Perkowska: Corpus Academicorum Facultatis Philosophiae Universitatis Iagellonicae 1850–1945, Kraków 2007; K. Ziółkowski: Antoni Wilk, 1878–1940, [w:] Sylwetki astronomów polskich XX w., red. A. Woszczyk, Toruń 2008, s. 240–243.

Magda Siuda-Bochenek

Opcje strony

do góry